Butikens köp- och leveransvillkor

Leverans- och betalningsvillkor
Nedan är Smärtfri.ses allmäna villkor:
Alla varor förblir Smärtfri.ses egendom till dess full betalning kommit bolaget tillhanda.

Vår policy beträffande bedrägerier är att alla bedrägerier eller försök till bedrägerier polisanmäls. Vi förbehåller oss även rätten att häva köpet om detta misstänks eller befaras.

Smärtfri.se reserverar sig för eventuella "tryckfel" på denna webbplats. Vi kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

I priserna ingår moms med 25%.


Pris
Alla våra priser visas inklusive lagstadgad moms om 25 % men vi reserverar oss för eventuella felaktigt angivna priser. Vi förbehåller oss rätten att justera priser i förhållande till ändringar i valuta, skatt, avgifter eller liknande. Dessa prisjusteringar regleras omedelbart då vi anser det vara befogat.


Lägsta prisgaranti
Hittar du samma produkt till ett lägre pris matchar vi det. Förutsättningen är att produkten är av samma märke och har motsvarande specifikationer och kan köpas på lika villkor.


Frakt/Leveranstid
Fri frakt inom Sverige.

DHL levererar sängar och madrasser till din port, de bär inte in i sovrummet eller upp för trappor.
DHL levererar till din angivna leveransadress. Leverans sker till dörren på bottenvåningen. Tänk på att ange telefonnummer där du kan nås dagtid. Du kan kontakta DHL direkt via telefon 0771-345 345, e-post kundmailse@dhl.com eller deras hemsida: www.dhl.se

Övriga produkter skickas med Posten, Schenker eller DHL. Du får en avi i brevlådan, via mail eller via sms om du anger ditt mobilnummer, och hämtar ut dina produkter på ditt postutlämningsställe.

Leveranstid ca 3-7 arbetsdagar (sängar ca 1-3 veckor, specialmått upp till 12 veckor)


Retur av vara
Vi erbjuder öppet köp vilket betyder att om du ångrar ditt köp kan du returnera din produkt och få pengarna tillbaka (gäller ej TEMPUR sängar). Du kan ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du fått varan. För att ångerrätten ska gälla måste den returnerade varan vara i obruten originalförpackning, oanvänd och i oskadat skick. Orderbekräftelse/faktura skall bifogas samt uppgifter om hur återbetalningen ska ske. Hela köpesumman betalas tillbaka till bankkonto, post- eller bankgirokonto, senast 30 dagar från vårt mottagande och godkännande av returnerad vara/varor. Om du önskar göra en retur måste du först kontakta oss för att få ett returnummer.
Vissa undantag i ångerrätten kan förekomma om varan är specialtillverkad eller på annat sätt anpassad till just dig. I sådana fall gäller ångerrätten 14 dagar från den dag du fått bekräftelse på din order (exempel på specialbeställningar är 140 och 210 cm bredd eller 210 cm längd på sängar och madrasser).
OBS! Vid önskemål om retur – kontakta Smärtfri.se innan varorna returneras. Returadress fås i samband med returnumret.


Byte av vara
Liksom vid returer så kan du även lämna tillbaks din vara och välja en annan inom 14 dagar från det att du mottagit din vara (gäller ej TEMPUR sängar). Detta förutsatt att den är oanvänd, i obruten förpackning och i oskadat skick.  Vid önskemål om byte av vara vänligen kontakta oss innan varorna returneras. Efter att vi har fått din vara i retur och godkänt returen så ser vi över den eventuella prisskillnaden och endera betalar du in en mellanskillnad till oss eller så betalar vi snarast tillbaks den eventuella mellanskillnaden till dig på det bankkontonummer som önskas.
OBS! Vid önskemål om retur – kontakta Smärtfri.se innan varorna returneras.


Reklamation av vara
Önskar du reklamera din vara så ska du kontakta oss och meddela varför du inte godtar varan. Om varan är felaktig ska du reklamera den till oss snarast genom att kontakta Smärtfri.se innan varorna returneras. När vi fått varan och godkänt reklamationen skickar vi en ny vara alternativt överför pengar så snart som möjligt till ditt bankkontonummer. Vi hänsivar även till Konsumentverkets webbsida för ytterligare information.


Ej uthämtat paket

Icke utlösta paket som går i retur till oss av paketombudet omfattas inte av returrätten och debiteras med en administrativ kostnad på 250 kr vilket motsvarar den kostnad det kostat smärtfri.se att få den i retur.


Garantier och ångerrätt
Vi tillämpar EU’s regler när det gäller en allmän garanti på 3 år.

TEMPUR erbjuder olika garantiperioder beroende på vilken produkt du har köpt. Alla madrasser (minst 5 cm) har 10 års full garanti. Garantin täcker fysisk skada eller förändringar som orsakar en synlig fördjupning (mer än 2 cm) i TEMPUR-materialet. Garantin gäller inte normala förändringar i hårdhet eller egenskaper som inte påverkar de tryckavlastande egenskaperna. Garantin gäller enbart om Tempurprodukten används och hanteras på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Om det ställs en fordran under garantitiden måste du kunna visa upp en faktura eller ett försäljningskvitto som dokumentation av köpet.

Kuddar och toppmadrass (3,5 cm): 3 års garanti

Överdrag och örngott: 3 års garanti

Huvudgavlar: 10 års garanti

Sängram/sängbotten och sängben: 10 års garanti

Infraröd kontrollenhet, massage- och sängmotorer: 3-5 års garanti

Madrasser: 10 års garanti

Personuppgifter
Enligt lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av när du besöker vår sajt kommer att behandlas av Smärtfri.se i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Informationen kommer att användas i syftet att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig, uppmärksamma dig på erbjudanden inom dina personliga intresseområden samt övrigt i marknadsföringssyfte. Smärtfri.se kommer aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte om du inte själv godkänner detta.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.


Force Majeure
Smärtfri.se är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.


Betalning, Klarna Checkout användarvillkor
Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.

En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Antingen med Klarna faktura eller Klarna konto – eller med kort eller banköverföring. Allt är lika säkert. Om du vill kan du koppla en PIN-kod till Klarna Checkout.

Genom att ange eller efterfråga information i Klarna Checkout godkänner du våra användarvillkor och vår användning av dina personuppgifter enligt vad som framgår nedan.

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du Klarna AB:s (556737-0431, Norra stationsgatan 61, 113 43 Stockholm), "Klarna", villkor såsom de framgår nedan, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas ("Villkoren"). I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Klarna Checkout. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området. För att få använda Klarna Checkout måste du vara minst 15 år.


Identifiering, anpassning och riskbedömning
För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Klarna Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Du kan enkelt undvika att den godkända adressen förifylls genom att välja att tillämpa en PIN-kod. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.


Betalning, avgifter
Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, 60 kr påminnelseavgift samt dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

När du slutför ett köp via Klarna Checkout träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har.


Användning, PIN-kod
Klarna är innehavare av samtliga rättigheter till Klarna Checkout. Som användare får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor.

Klarna Checkout erbjuder möjligheten att välja en personlig kod, s k PIN-kod. Denna PIN-kod är ett valfritt alternativ för dig som önskar ett extra skydd när du ehandlar. Tänk på att inte välja en kod som har något samband med ditt eget personnummer, telefonnummer eller liknande, att inte avslöja koden för någon eller att anteckna koden på ett sådant sätt att utomstående kan anta att det avser en PIN-kod.


Försäkran
Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.

Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.


Missbruk
Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Klarna Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Klarna som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Klarna Checkout, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Klarna Checkout. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Klarnas tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Klarna Checkout och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.