Kiropraktisk behandling

Störningar i kroppens leder, muskler och nervsystem leder ofta till nedsatt funktion och smärttillstånd. Denna smärta kan komma akut eller byggas upp under lång tid. 

Hos Matton Jernberg får du effektiv behandling i Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

 

Syftet med behandlingen är att återställa funktionen och lindra smärtan. Det finns ett samspel mellan nervsystemet som är kroppens kommunikations- och kontrollsystem, och ryggradens funktion. Detta samspel utgör underlaget för kiropraktik.

Kom ihåg att den kiropraktiska behandlingen återställer ledernas funktion, det är kroppen själv som sköter läkningen!

1. Undersökning

Ett nybesök startar alltid med en grundlig anamnes och undersökning. Vi frågar om din sjukdomshistoria och gör neurologiska, ortopediska och kiropraktiska tester.

2. Diagnos

Efter en noggrann undersökning sätts diagnosen som vidare skall behandlas. Vid behov remitteras man till annan vårdgivare eller röntgen innan diagnosen kan ställas med säkerhet.

3. Behandlingsplan

Beroende på ditt besvär sätts en individuell behandlingsplan. I vissa fall behöver man träffas tätare i början, ibland flera gånger i veckan. Ju bättre du blir, desto mer sällan krävs behandling.

Boka Online