10 myter om sömn

Det finns många vanliga myter om sömn. Vi hör dem ofta och kan till och med uppleva dem alldeles för ofta. En del kan ses som "skrönor", men felaktig information kan vara allvarlig och till och med farlig. Nedanför finner du en lista över vanliga myter om sömn och de fakta som spräcker dem.

 1. Att snarka är ett vanligt problem, framförallt hos män, men det är inte farligt.

  Även om snarkningar ofta är ofarliga kan de vara symptom på en livshotande sömnrubbning som kallas sömnapné, framförallt om snarkaren också ofta är trött dagtid. Vid sömnapné drabbas snarkaren av andningsuppehåll då ingen luft förs in i eller ut ur luftvägarna. Personer som lider av sömnapné vaknar ofta under natten med ett behov av att dra efter andan. Andningsuppehållen minskar syrenivån i blodet, belastar hjärt-kärlsystemet och ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Regelbunden snarkning är direkt kopplat till högt blodtryck. Övervikt och en bred nacke kan bidra till sömnapné. Sömnapné kan behandlas och personer som snarkar kraftigt, framförallt med pauser i snarkningarna, bör uppsöka läkare.

 2. Det går att "snåla in" på sömnen.

  Sömnexperter menar att vuxna behöver mellan sju och åtta timmars sömn per natt för att kunna prestera på topp och må bra. När vi inte får tillräckligt med sömn ökar sömnskulden, en skuld som kan var svår att "återbetala" om den blir alltför stor. Den sömnbrist som uppstår kan kopplas samman med hälsoproblem såsom övervikt och högt blodtryck, dåligt humör och negativt beteende, minskad produktivitet och ökad olycksrisk i hemmet, på jobbet och i trafiken.

 3. Att höja volymen på radion, öppna fönstret eller slå på ventilationen är effektiva metoder för att hålla sig vaken när man är ute och kör.

  De här "hjälpmedlen" är ineffektiva och kan vara direkt farliga för den som kör och känner sig trött eller sömnig. Om du känner dig trött när du kör är det bästa du kan göra att stanna på en lämplig plats och ta en tupplur på 15 till 45 minuter. Koffein kan hjälpa mot trötthet på kort sikt. Det tar dock ca 30 minuter innan koffeinet ger effekt. Bästa sättet att undvika trötthet i trafiken är en god natts sömn natten innan du åker iväg.

 4. Tonåringar som somnar i klassrummet har dåliga vanor och/eller är lata.

  Enligt sömnexperter behöver tonåringar 8 1/2 till 9 1/4 timmars sömn per natt, jämfört med vuxna som behöver sju till nio timmar. Deras biologiska klocka håller dem också vakna senare på kvällen och gör att de behöver sova längre på morgonen. Skolan börjar dock ofta tidigt på morgonen, då tonåringens kropp vill sova. Resultatet blir att många tonåringar kommer till skolan för trötta för att lära sig något, utan att det är deras fel.

 5. Insomni innebär att man har svårt att somna.

  Insomningssvårigheter är bara ett av fyra symptom kopplade till insomni. De andra är att vakna upp för tidigt och inte kunna somna om, att vakna vid upprepade tillfällen under natten samt att vakna utan att känna sig utvilad. Insomni kan vara symptom på sömnstörningar eller något annat medicinskt eller psykiskt problem och är ofta behandlingsbart. Om insomnisymptomen inträffar oftare än ett fåtal gånger per vecka och påverkar vardagliga aktiviteter bör man kontakta läkare eller annan utbildad vårdpersonal och diskutera symptomen.

 6. Trötthet under dagen beror alltid på för lite sömn.

  Överdriven trötthet under dagen innebär att man känner sig mycket sömnig dagtid och lätt nickar till när man borde vara helt klar och vaken. Tillståndet, som kan inträffa även efter tillräckligt med nattsömn, kan vara ett tecken på underliggande medicinska problem eller sömnstörningar, t.ex. narkolepsi eller sömnapné. Problemen är ofta behandlingsbara och man bör kontakta en läkare och diskutera symptomen. Trötthet under dagen kan vara farligt och leda till att individen kör bil trött, skadar sig eller blir sjuk och kan påverka den mentala kapaciteten, känslor och prestationsförmågan.

 7. Hälsoproblem som övervikt, diabetes, högt blodtryck och depression har inget att göra med hur mycket och hur väl man sover.

  Olika studier har visat på ett samband mellan många hälsoproblem och sömnkvantitet och -kvalitet. Otillräckligt med sömn påverkar t.ex. produktionen av tillväxthormoner som är kopplade till övervikt. Mängden hormoner minskar och risken för viktökning ökar. Blodtrycket faller normalt under sömncykeln och avbruten sömn kan inverka negativt på detta, vilket leder till högt blodtryck och kardiovaskulära problem. Forskning har också visat att otillräckligt med sömn minskar kroppens förmåga att utnyttja insulinet, något som kan orsaka diabetes. Fler och fler vetenskapliga studier visar på ett samband mellan dålig och otillräcklig sömn och olika sjukdomar.

 8. Ju äldre man blir desto mindre sömn behöver man.

  Sömnexperter rekommenderar mellan sju och nio timmars sömn för en vanlig vuxen person. Även om sömnmönstret ändras när vi blir äldre ändras normalt inte mängden sömn som behövs. Äldre personer kan vakna oftare under natten och kanske får mindre faktisk nattsömn, men sömnbehovet är för den skull inte mindre än för yngre vuxna. Eftersom de ofta sover mindre under natten tenderar äldre personer att sova mer under dagen. Att lägga in tupplurar som en del av den dagliga rutinen kan göra personen piggare i vaket tillstånd.

 9. Under sömnen vilar hjärnan.

  Kroppen vilar under sömnen, men hjärnan är aktiv, "laddas upp", och styr fortfarande många av kroppens funktioner, inklusive andning. När vi sover växlar vi normalt mellan två sömnstadier, REM (Rapid Eye Movement) och non-REM, i cykler om 90 minuter. Non-REM-sömnen består av fyra stadier med distinkta egenskaper, från steg ett, sömnighet när man är lättväckt, till de djupa sömnstadierna tre och fyra när det är svårt att vakna och de mesta positiva och stärkande effekterna av sömn sker. Men även i den djupaste non-REM-sömnen kan hjärnan bearbeta information. REM-sömnen är en aktiv sömn med drömmar. Andnings- och hjärtfrekvensen ökar och blir oregelbunden, musklerna slappnar av och ögonen rör sig under ögonlocken.

 10. Om man vaknar mitt i natten är det bäst att ligga kvar i sängen, räkna får eller vrida och vända på sig tills man slutligen somnar om.

  Att vakna mitt i natten och inte kunna somna om är ett symptom på insomni. Lugnande bilder och tankar kan vara till större hjälp när man vill somna än att räkna får, vilket enligt vissa studier verkar vara mer distraherande än lugnande. Oavsett teknik anser de flesta experter att om du inte somnar om inom 15 till 20 minuter ska du stiga upp, gå till ett annat rum och göra något avslappnande, t.ex. lyssna på musik eller läsa. Gå tillbaka till sängen när du känner dig sömnig. Undvik att titta på klockan.

 • Besök vår hemsida för mer information om sömnproblem.