TENS smärtlindring

TENS lindrar din ryggvärk 

TENS - biverkningsfri smärtlindring. Använd stimulatorer för att minska smärta och värk i kroppen så som ryggvärk, huvudvärk, knäsmärta, mensvärk, förlossningssmärta mm. TENS är en klinskt beprövad metod. Metoden går ut på att förstärka kroppens egna system mot smärta. Behandlingen ger inga biverkningar.

Du behandlar själv din smärta i hemmet. En TENS-apparat har elektroder som ser ut som stora plåster. Dessa placerar du direkt på huden där du har ont. Elektroderna är kopplade till TENS-stimulatorn som sänder ut impulser som blockerar din smärta. Stimulatorn är bra mot både akut och långvarig smärta.