EMS - Muskelstimulering

Träna effektivare med en EMS stimulator

Elektrisk muskelstimulering (EMS) för dig som är motionär eller elitidrottare. Stimulatorn används framgångsrikt i medicinsk rehabilitering och inom sport på alla nivåer. 

Många europeiska elitidrottare använder EMS som ett komplement till övrig träning. EMS åstadkommer

intensiva och effektiva muskelkontraktioner för muskelträning. Den skapar också vibrationer för t.ex. muskelavslappning.


EMS stimulatorerna effektiviserar uppvärmningen, förbättrar muskelstyrkan, utvecklar uthålligheten, underlättar återhämtningen, lindrar din muskel och ledvärk och ser till att du formtoppar till de stora tävlingarna.