Muskelstimulering - NMES

Träna effektivare med en NMES muskelstimulator

Elektrisk muskelstimulering (NMES) för dig som är motionär eller elitidrottare. Stimulatorn används framgångsrikt i medicinsk rehabilitering och inom sport på alla nivåer. 

Många elitidrottare använder NMES som ett komplement till övrig träning. NMES åstadkommer intensiva och effektiva muskelkontraktioner för muskelträning. Den skapar också vibrationer för t.ex. muskelavslappning.

Muskelstimulatorerna effektiviserar uppvärmningen, förbättrar muskelstyrkan, utvecklar uthålligheten, underlättar återhämtningen, lindrar din muskel och ledvärk och ser till att du formtoppar till de stora tävlingarna.

Att påverka kroppens funktioner med olika former av elektricitet har pågått i flera hundra år. I dag är elektroterapi ett samlingsnamn på olika sätt att behandla kroppens muskler med elektricitet, sk muskelstimulering (NMES). 

Hur fungerar då en muskelstimulator? 
En kort förklaring är att vi genom stimulering av den specifika muskelns motoriska nerv når det område vi vill komma åt. Djup eller ytlig muskulatur spelar mindre roll. Träffar du muskelns nerv så kan du faktiskt rekrytera samtliga muskelceller samtidigt om du så vill – vilket ger en mycket bra behandlings- och träningseffekt!

Compex SPORT är en serie muskelstimulatorer för dig som tränar regelbundet och vill komma ett steg längre med din träning och öka din muskelmassa. Används även för smärtlindring och återhämtning. Antalet program ökar desto mer avancerad produkt du väljer. För mer information se respektive produkt.